Projectes d'escola

Presentació


A l’Escola duem a terme tot un seguit de projectes d’innovació que ens ajuden en la nostra tasca educativa i la complementen. Aquests projectes educatius volen assolir un aprenentatge competencial i diversificar la presentació dels coneixements al nostre alumnat.